PLC ال اس | LS مدل XGT

تماس بگیرید
بدون مالیات
LSPLC-XGT1

PLC ال اس | LS مدل XGT

تعداد
موجود است

PLC هاي ماژولار سري XGR/ XGI/ XGK) XGT)

ويژگي هاي سري Redundancy system : XGR

PLC سري XGR شرکت LS داراي قابليت Redundancy بوده و در کاربردهاي بسيار حساس و سرعت بالا استفاده مي شود. در اين مجموعه دو رَک يکی براي Master CPU و ديگری برای Standby CPU وحداکثر تا 31 رَک براي ورودي/خروجي ها در نظر گرفته شده که هر يک داراي دو ماژول تغذيه مي باشند. در حالت عادي Master CPU وظيفه کنترل سيستم را به عهده دارد و در صورت بروز خطا بصورت اتوماتيک Master CPU از مدار خارج شده و

Standby CPU فعال مي شود.

    حداکثر تعداد ورودي/خروجي: 131,072

    سرعت پردازشns/step :CPU 42

    منبع تغذيه 220VAC يا 24VDC

    زبان برنامه نويسي Ladder مطابق استاندارد IEC 61131-3

    256 حلقه کنترلي PID تعبيه شده و انواع توابع کنترلی

       حافظه کل : 7MB) 32MBبرنامه، 2MB ديتا، 16MB فلش، 7MB رزرو)

     زمان انتقال از Master CPU به Standby CPU :

     حداقل4.3ms ،حداکثر 22ms

    نرم افزار برنامه نويسي: XG5000 (نرم افزار رايگان بوده و نسخه

 بروز آن قابل دانلود از سايت رسمي LS می باشد:www.lsis.biz)

ويژگي هاي سري IEC standard ladder programming : XGI

    حداکثر تعداد ورودي /خروجي: 6,144

    سرعت پردازش28ns/step :CPU

    انواع مختلفCPU سری16K/32K/64K/128Kstep) E/S/H/U)

    زبان برنامه نويسي مطابق استاندارد IEC 61131-3 با پشتيبانی از:

        – LD (دياگرام نردباني)، SFC (زبان فلوچارتي)، ST (زبان متني سطح بالا)

        – قابليت تعريف Function Block توسط کاربر

    منبع تغذيه 220VAC يا 24VDC

    256 حلقه کنترلي PID تعبيه شده و انواع توابع کنترلی

    نرم افزار برنامه نويسي: XG5000 (نرم افزار رايگان بوده و نسخه بروز آن

    قابل دانلود از سايت رسمي LS می باشد:www.lsis.biz)

ويژگي هاي سري Conventional Ladder programming : XGK

    حداکثر تعداد ورودي/خروجي: 6,144

     سرعت پردازش28ns/step :CPU

    256 حلقه کنترلي PID تعبيه شده

    منبع تغذيه 220VAC يا 24VDC

    زبان برنامه نويسيConventional Ladder

    انواع مختلفCPU سری16K/32K/32K/64K/128Kstep) E/S/A/H/U)

    نرم افزار برنامه نويسي: XG5000 (نرم افزار رايگان بوده و نسخه بروز آن قابل دانلود

 از سايت رسمي LS می باشد:www.lsis.biz)

برند
ال اس | LS