PLC ال اس | LS مدل Smart I/O

تماس بگیرید
بدون مالیات
LSPLC-IO1

PLC ال اس | LS مدل Smart I/O

تعداد
موجود است

Smart I/O : ورودی / خروجی های توزيع شده

مدل قابل توسعه (Expandable type)

    قابليت اتصال حداکثر 8 ماژول توسعه ورودی وخروجی به Network adapter

    حداکثر تعداد ورودي/خروجي ديجيتال: 256

    حداکثر تعداد ورودی /خروجی آنالوگ: 16

     قابل تطبيق با شبکه های :  EtherNet/IP ،Rnet ،Profibus-DP ،DeviceNet ،Modbus TCP/IP

مدل مستقل (Stand alone type)

    کاهش سيم کشي و کنترل لحظه ای ورودي/خروجي هاي توزيع شده

    قابل تطبيق با شبکه هاي  Rnet ، DeviceNet ، Profibus-DP ،         MODBUS (RS-422/485)

    دارای انواع ماژول هاي مختلف ورودي/خروجي (DC/TR/Relay)، هر کدام با 32/16 عدد ورودی وخروجی

برند
ال اس | LS