نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما را صمیمانه ارج نهاده و به آن به عنوان مرجعی مهم و قابل اعتماد می نگریم.
درصورت تمایل به پیگیری پیشنهادات و یا انتقادات خود می توانید از طریق تلگرام و واتس آپ زیر با ما در ارتباط باشید.
بدیهی است تمام پیام های ارسالی پس از مطالعه، بررسی و درصورت تمایل نتیجه آن به شما اطلاع رسانی می گردد.شماره بررسی شکایات، انتقادات و پیشنهادات تلگرام و واتس آپ : 09125247738